Budżet Obywatelski Miasta Puławy

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Puławy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Puławy, który ukończył 16 lat.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować?

Weź udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy i miej realny wpływ na rozwój swojego miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co przeznaczyć 500 tys. złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 16.05.2022
do 15.06.2022

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 16.06.2022
do 15.07.2022

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 19.08.2022

Głosowanie

Od 05.09.2022
do 12.09.2022

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 21.09.2022

Zobacz projekty do głosowania

Zobacz

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski