Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. AED - maszyny, które ratują życie w Puławach


Lokalizacja

1. Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5;
2. Hala widowiskowo-sportowa, ul. Lubelska 59;
3. Marina Puławy, ul. Portowa 3;
4. Puławski Park Naukowo Technologiczny, ul. Mościckiego 1;
5. PUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY "DOM CHEMIKA", ul. Wojska Polskiego 4.

Skrócony opis

AED - maszyna ratująca życie. Zakup pięciu defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej.

Opis projektu

Zakup i instalacja defibrylatorów w miejscach użyteczności publicznej. Montaż urządzeń AED wewnątrz obiektów znajdujących się na terenie miasta Puławy.
AED to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator). Urządzenie, które analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Ich użycie jest łatwe nawet dla dzieci, urządzenie instruuje osobę udzielającą pomocy w jaki sposób postępować z poszkodowanym.

Uzasadnienie

Niestety w Puławach nie ma ani jednego  ogólnodostępnego urządzenia AED, z którego mogliby skorzystać mieszkańcy w nagłej sytuacji. O życiu człowieka często decydują sekundy, a montaż defibrylatorów pozwala na zwiększenie szans na przeżycie do czasu dojazdu wykfalifikowanej pomocy.
Niewątpliwie najważniejszym argumentem przemawiającym za  zakupem automatycznych defibrylatorów  zewnętrznych jest fakt, że każdy defibrylator serca ratuje życie.
Projekt odpowiada na jedną z najważniejszych potrzeb jaką jest bezpieczeństwo. Użycie defibrylatora znacznie zwiększa szansę na przeżycie u osoby z nagłym zatrzymaniem akcji serca. Projekt odpowiada na potrzeby wielu grup wiekowych, osób starszych, u których nagłe zatrzymanie akcji serca jest najczęstsze, ale również u dzieci i młodzieży. Zaproponowane lokalizacje montażu urządzeń uwzględniają ważne miejsca użyteczności publicznej, w których czasowo przebywa największa liczba osób.

Postęp realizacji

Zakupiono 5 defibrylatorów do budynków użyteczności publicznej.

Tylko na terenach należących do miasta. 5 maszyn.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
AED - maszyny, które ratują życie w Puławach