Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Wymiana nawierzchni ciągu pieszego oraz schodów przy ul. Norwida 14 i Sieroszewski


Lokalizacja

Ciąg pieszy wzdłuż budynku Sieroszewskiego 3, schody  na ciągu pieszym w kierunku budynku Norwida 14 oraz ciąg pieszy przy budynku Norwida 14.

Skrócony opis

Wymiana nawierzchni w ciągu pieszym przyległym do nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Norwida 14  oraz ciągu pieszym wzdłuż nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowych Sieroszewskiego 3 wraz ze schodami łączącymi obydwie nieruchomości.

Opis projektu

Ciąg pieszy przyległy do nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Norwida 14  oraz ciąg pieszy wzdłuż nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowych Sieroszewskiego 3 wraz ze schodami łączącymi obydwie nieruchomości.

Ciągi piesze wykonane są z asfaltu, płytek chodnikowych i różnych kostek brukowych. Sprawia to efekt łatania dziur.   Należy wymienić nawierzchnię  na jednolitą kostkę brukową zbieżną wyglądem z pozostałymi ciągami pieszymi przyległymi do nich. Schody znajdujące się na ciągu pieszym od budynku Sieroszewskiego 3 w kierunku Norwida 14 należy wykonać z solidnego materiału i w miarę możliwości wykonać stopnie o niższej wysokości by osoby starsze, niepełnosprawne mogły z nich korzystać bez obawy o swój stan zdrowia. Należy wykonać przylegający do nich wjazd dla wózków i rowerów.

Uzasadnienie

Ciągi piesze przy budynkach Norwida 14 i Sieroszewskiego 3  to ciągi piesze z których korzystają zarówno mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych jak i inni mieszkańcy miasta Puławy . Wykonane były w latach 60- tych XX wieku i ich nawierzchnia nigdy nie była wymieniana. Różnorodność nawierzchni wskazuje na to iż były  one jedynie naprawiane. Są poniszczone przez lata użytkowania oraz korzenie drzew rosnących na terenie na którym są usytuowane. Wykonane przed latami schody też są poniszczone i stanowią zagrożenie zdrowia dla osób nimi przechodzących.