projekt nr 10

10. Występ zespołu Wędrowne Gitary na imprezie masowej organizowanej przez Urząd Miasta Puławy


Lokalizacja

Plener lub hala

Skrócony opis

Występ zespołu Wędrowne Gitary na imprezie masowej organizowanej przez Urząd Miasta Puławy. Zespół Wędrowne Gitary wykonuje covery zespołu Czerwone Gitary

Opis projektu

projekt dotyczy szerzenia kultury wśród mieszkańców Puław. Zespół Wędrowne Gitary wykonuje covery zespołu Czerwone Gitary

Uzasadnienie

Występ przeznaczony jest dla młodszego i starszego pokolenia.