projekt nr 7

7. Montaż elektronicznej tablicy informacyjnej na pętli autobusowej ul.Włostowicka


Lokalizacja

Przystanek na pętli przy ul. Włostowickiej

Skrócony opis

Montaż elektronicznej tablicy informacyjnej na pętli autobusowej ul.Włostowicka

Opis projektu

projekt dotyczy montażu elektronicznej tablicy informacyjnej o odjazdach autobusów MZK z przystanku.

Uzasadnienie

Tablica ta jest niezbędna dla mieszkańców, a szczególnie osób starszych mających problem ze wzrokiem. Jest tam duże natężenie ruchu i jest zajezdnia postojowa, dużo osób korzysta.