projekt nr 8

8. Uruchomienie dodatkowych kursów autobusu MPK nr 8


Lokalizacja

Autobus nr 8

Skrócony opis

Uruchomienie dodatkowych kursów autobusu MPK nr 8. Dodatkowe kursy autobusów  w niedzielę.

Opis projektu

Trasa autobusów nr 8 łączy 3 ogrody działkowe (ok. 1000 działkowiczów), Marinę Puławy z ogródkami działkowymi przy ul. Ceglanej.

Uzasadnienie

Dodatkowe kursy autobusów to od poniedziałku do piątku około godz. 14:00 tak jak w soboty, a w niedzielę 3 kursy: rano, w południe i wieczorem. Rozkład jazdy jest stary i niewystarczający dla mieszkańców miasta.