projekt nr 8

8. Montaż tablic informujących o jakości powietrza w mieście ( Włostowice, Wólka Profecka, Plac Chopina)


Lokalizacja

1 tablica - oś. Włostowice, 1 tablica - oś. Wólka Profecka, 1 tablica - Plac Chopina.

Skrócony opis

Projekt zakłada ustawienie trzech tablic informujących o jakości powietrza, które na bieżąco pokazywałyby stan powietrza w mieście Puławy.

Opis projektu

Smog to jeden z poważniejszych problemów współczesnego świata. Projekt zakłada ustawienie trzech tablic informujących o jakości powietrza, które na bieżąco pokazywałyby stan powietrza w mieście Puławy.

Uzasadnienie

Ustawienie takich tablic pełniłoby ważną rolę informacyjno-edukacyjną. Podnosiłoby to świadomość mieszkańców Puław w temacie jakości powietrza i wpłynęło to na podejmowanie świadomych działań proekologicznych.