Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Poprawa estetyki i higieny na terenie Skweru Niepodległości i przyległych do niego ulic poprzez ograniczenie liczebności ptaków z rodziny krukowatych


Lokalizacja

Skwer Niepodległości wraz z przyległymi do niego ulicami: Al. Królewska, Al. Mała, Ul. Piłsudskiego
Ul. Czartoryskich.

Skrócony opis

Projekt zakłada ograniczenie liczebności ptaków z rodziny krukowatych – głównie gawronów zakładających gniazda na koronach drzew na terenie Skweru Niepodległości i przylegających do niego ulic.

Opis projektu

Projekt zakłada ograniczenie liczebności ptaków z rodziny krukowatych – głównie gawronów zakładających gniazda na koronach drzew na terenie Skweru Niepodległości i przylegających do niego ulic. Celem projektu jest poprawa estetyki i warunków sanitarnych terenu będącego miejscem wypoczynku mieszkańców i odwiedzających miasto turystów oraz organizacji imprez kulturalnych, wystaw. Zdejmowanie gniazd (koniec lutego) i płoszenie ptaków (III-IV). Dodatkowo dopłaszanie przy użyciu drapieżników w okresie VII-IX, w tym również w godzinach nocnych.
Zadanie obejmuje:
- zdjęcie gniazd ptasich z koron drzew metodą planistyczną w terminie od 28 lutego 2023 r. wraz z przycięciem koron drzew w celu ograniczenia możliwości zakładani gniazd w latach kolejnych,
- płoszenie ptaków metodą sokolniczą przy użyciu ptaków drapieżnych w okresie od 1 marca do 30
kwietnia 2023
– dopłaszanie ptaków w okresie vi/viixi
2023 r.

Uzasadnienie

Ograniczenie liczebności ptaków z rodziny krukowatych – głównie gawronów zakładających gniazda na koronach drzew na terenie Skweru Niepodległości i przylegających do niego ulic  poprawi estetykę i warunki  sanitarne terenu będącego miejscem wypoczynku mieszkańców i odwiedzających miasto turystów oraz organizacji imprez kulturalnych, wystaw. Pozwoli na korzystanie z zieleni miejsce bez obaw o ubrudzenie się ptasimi odchodami. Spowoduje zatrzymanie degradacji ławek, chodników  i samochodów ptasimi odchodami. Przycięcie koron drzew na których znajdują się gniazda uniemożliwi w przyszłości zakładanie gniazd przez krukowate na obszarze Skweru Niepodległości i przyległych ulic.