Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Wymiana chodników wokół 3 bloków, zaprojektowanie i poprowadzenie dróg dojazdowych do bloków wraz z zagospodarowaniem terenu związanego ze śmietnikiem


Lokalizacja

Teren wokół bloków 2, 4, 6 przy ulicy Stanisława Eustachiewicza w Puławach.

Skrócony opis

Projekt będzie zakładał ułożenie kostki brukowej (opaski) na około bloków, aby umożliwić poruszanie się po osiedlu, a także dojścia do poszczególnych bloków i śmietnika.

Opis projektu

Do bloków 2, 4, 6 przy ulicy Stanisława Eustachiewicza w Puławach nie ma dojazdu, dlatego w projekcie należałoby uwzględnić drogi dojazdowe do klatek. Oprócz opasek wokół bloków nr 2, 4, 6 niezbędne jest racjonalne zagospodarowanie śmietnika oraz terenu wokół niego, przez brak odpowiednich pojemników a także ich niewystarczającą objętość śmieci znajdują się w promieniu 5 metrów i uniemożliwiają przejście chodnikiem. Mieszkańcy tych trzech bloków korzystają nie tylko ze śmietnika tradycyjnego, ale także jako składowisko odpadów wielkogabarytowych, kontenera PCK, kontenera na elektrośmieci i odpady BIO". Stąd konieczność usytuowania śmietnika w taki sposób, aby nie utrudniał przejścia i dojazdu do bloków.

Uzasadnienie

Na wstępie należy zaznaczyć, że kostka i chodniki betonowe wokół bloków pochodzą z czasu, kiedy te bloki były oddawane do użytku, a było to w latach 1968-1970. Konieczność modernizacji i rozbudowy była wielokrotnie sygnalizowana odpowiednim władzom i gospodarzom tego terenu. W omawianych 3 blokach jest około 130 mieszkań, w każdym z nich mieszka przeciętnie po 3 lub 4 osoby, stąd problem dotyczy znacznej liczby mieszkańców. Śmietnik jest użytkowany, także przez mieszkańców okolicznych domów prywatnych co zwiększa zainteresowanie prezentowanym problemem. Osiedle, na którym znajdują się rzeczone bloki jest usytuowane vis a vis ,,Hali Targowej" i zarówno handlujący, jaki i klienci korzystają z chodnika, a także śmietnika. Problemem jest niemożność dojazdu do każdego z bloków, jest to spowodowane brakiem dróg dojazdowych. Niejednokrotnie mieszkańcy doświadczyli licznych trudności związanych z transportem ludzi chorych, dowozem mebli lub materiałów budowlanych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wymiana chodników wokół 3 bloków, zaprojektowanie i poprowadzenie dróg dojazdowych do bloków wraz z zagospodarowaniem terenu związanego ze śmietnikiem