Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Bezpłatne rodzinne treningi badmintona


Lokalizacja

Miasto Puławy, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach, ul. 6 Sierpnia 30

Skrócony opis

Organizacja bezpłatnych zajęć sportowych w postaci treningów badmintona.

Opis projektu

Projekt na na celu uaktywnienie sportowe mieszkańców Miasta Puławy, krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych. Poprzez organizację BEZPŁATNYCH zajęć sportowych.
Projekt jest skierowany do całych rodzin: dzieci, rodziców, dziadków i babć, a także wszystkich innych chętnych chcących tworzyć badmintonową rodzinę.
Organizacja zajęć sportowych w postaci treningów badmintona, będzie wypełnieniem/zagospodarowaniem wolnego czasu dzieciom, które mogą okazać się dla wielu z nich nową oraz ciekawą formą spędzania wolnego czasu, a dla trenerów szansą do wyławiania talentów sportowych do dalszego szkolenia.
Treningi przyniosą wiele korzyści zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych.
- Wykształcenie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych cech charakteru,
- Nauka dyscypliny i systematyczności,
- Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości,
- Wyrobienie nawyku pracy nad tężyzną fizyczną i charakterem,
- Rozwijanie zainteresowań sportowych oraz zaszczepienie ducha sportowej rywalizacji,
- Nabycie umiejętności przydatnych w życiu codziennym,
- Czas spędzony na treningach jest formą profilaktyki (przed używkami, alkoholem, wadami
postawy itp.),
- Promowanie zdrowego trybu życia,
- Integracja rodzin oraz dzieci
Treningi będą prowadzone przez doświadczonych trenerów Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Puławy.
W ramach treningów uczestnicy wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe i przechodzą także podstawowe szkolenie badmintonowe w zakresie technik uderzeń, poruszania się po korcie, taktyki i przygotowania mentalnego.
Celem projektu jest przeprowadzenie 15 jednostek treningowych (1,5h) w okresie od stycznia do kwietnia wg harmonogramu określonego ustalonego w późniejszym terminie.
Uczestników obowiązuje: strój sportowy, wymienne obuwie sportowe, woda oraz ręcznik

Uzasadnienie

Główną potrzebą realizacja zadania jest uaktywnienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców poprzez przedstawienie atrakcyjnej formy aktywności fizycznej.
W dzisiejszych czasach aktywność sportowa wśród dzieci i młodzieży jest bardzo mała. Przez organizację treningów rodzinnych chce zmobilizować całe rodziny do aktywności i zaszczepienie wśród dzieci nawyku aktywności ruchowej.
Głównymi zmianami jakie chciałbym osiągnąć są:
- zapewnienie dzieciom i młodzieży, a także dorosłym alternatywnej i zdrowej formy spędzania wolnego czasu
- kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych
- integracja mieszkańców Miasta Puławy
- podniesienie tężyzny fizycznej i sprawności
- wzmocnienie umiejętności współdziałania w grupie
- podniesienie zdolności psychomotorycznych
- zwiększenie odporności na choroby poprzez podnoszenie sprawności ruchowej
- nauka postaw prospołecznych, zasad gry fair-play

Zmiana dnia tygodnia.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpłatne rodzinne treningi badmintona