Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Nadwiślański Festiwal Rzemiosła


Lokalizacja

Marina Puławy

Skrócony opis

Projekt dotyczy organizacji Nadwiślańskiego Festiwalu Rzemiosła na terenie Mariny w Puławach jako imprezy odbywającej się w wybrany weekend sierpnia lub września, w sobotę i niedzielę.

Opis projektu

Po uroczystym otwarciu Festiwalu w sobotę, przez cały weekend będą odbywały się prezentacje i sprzedaż wyrobów rzemieślniczych na terenach Mariny, na wydzielonych do tego celu powierzchniach otwartych i zamkniętych, pokazy pracy rzemieślników, występy zespołów i kapel ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich i wiele innych imprez towarzyszących w samej Marinie i całym mieście.
Projekt zakłada wykorzystanie infrastruktury lokalnej, komunalnej, współpracę z zakładami komunalnymi, mediami lokalnymi, organizacjami lokalnymi rzemiosła i biznesu, PPNT, MOSIR, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami lokalnymi oraz mieszkańcami Puław.
Wydział Promocji Miasta Puławy przejmie kontrolę i nadzór nad całością przygotowań, powołany zostanie społeczny Komisarz Festiwalu oraz Komitet Organizacyjny, którego członkowie zajmą się prowadzeniem konkretnych przygotowań w danym zakresie, każda osoba lub zespół oddzielnymi i indywidualnie wyznaczonymi zadaniami:
- przygotowaniem programu Festiwalu
- promocją Festiwalu w kraju i za granicą
- opracowaniem graficznym i merytorycznym zaproszeń i programów dla uczestników i zwiedzających oraz ich wydrukiem i rozesłaniem do potencjalnych uczestników (folderów, plakatów itp.)
- przygotowaniem planu rozwinięcia Festiwalu w terenie
- organizacją współpracy z mediami
- organizacją współpracy z rzemiosłem lokalnym i krajowym
- organizacją współpracy z organizacjami pozarządowymi
- organizacją współpracy z mieszkańcami
- organizacją transportu lokalnego, zakwaterowania i wyżywienia dla zaproszonych gości z kraju i zza zagranicy
- i innymi niezbędnymi przygotowaniami.
Policja, Straż Miejska i Straż Pożarna zabezpieczy bezpieczeństwo uczestników Festiwalu, zwiedzających i przyjezdnych.

Uwaga:
Przy prawidłowym planowaniu i rozłożeniu prac organizacyjnych i wykonawczych w ramach zadań wyznaczonych dla poszczególnych urzędników i zakładów czy instytucji podległych Miastu  Puławy, wszystkie koszty Festiwalu mogą zostać pokryte w ramach prac, obowiązków i prac własnych wykonywanych na terenie Puław przez pracowników miasta i jego podległych organów - bez generowania kosztów zewnętrznych.

Uzasadnienie

Projekt:
- będzie doskonałą wizytówką miasta na arenie krajowej i zagranicznej, jako miasta wspierającego lokalne rzemiosło, tradycje historyczne i narodowe, rozwój lokalnego biznesu, współpracę wszystkich mieszkańców, organizacji, instytucji, zakładów państwowych, samorządowych i prywatnych,
- pobudzi lokalne rzemiosło, przyniesie dochody z tytułu sprzedaży produktów rzemiosła i stworzy dodatkowe możliwości promocji i sprzedaży wyrobów lokalnego rzemiosła w kraju i za granicą,
- pokaże możliwości zatrudnienia młodych osób poszukujących dla siebie ciekawej drogi zawodowej i życiowej,
- przyniesie dodatkowe dochody dla miasta z tytułu napływu gości do Puław,
- zintensyfikuje rozwój rzemiosła i lokalnego biznesu na terenie Regionu Puławskiego, przynosząc dodatkowe dochody z tytułu wzrostu podatków do miejskiej kasy,
- będzie wspomagał walkę z bezrobociem i zwiększał ilość miejsc pracy w Puławach i okolicach,
- będzie działał pozytywnie na jednoczenie się społeczeństwa Puław.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Nadwiślański Festiwal Rzemiosła