Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Puławy 2.0-cykl wydarzeń artystycznych na skateparku


Lokalizacja

SKATEPARK przy ul. Niemcewicza

Skrócony opis

Realizacja wieloetapowego projektu artystycznego polegającego na organizacji wydarzeń artystycznych skierowanych do użytkowników puławskiego skateparku.

Opis projektu

Projekt zakłada w ciągu roku organizacje warsztatów z graffiti, malowania oraz warsztatów muzycznych z rapowania, scratchowania, DJ-wania, produkcji. Projekt zakłada również organizacje wydarzeń muzycznych oraz sportowych nakierunkowanych na subkulturę puławskich skejtów.
Do udziału w projekcie PUŁAWY 2.0 zostaną zaproszeni wybitni polscy artyści związani z różnymi dziedzinami sztuk jak muzyka, taniec, rzeźba, sztuki wizualne, film.
Projekt zakłada również realizacje obiektów stałych, które staną się ogólnodostępnymi instalacjami artystycznymi w przestrzeni publicznej miasta na terenie skateparku.

Uzasadnienie

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej skupionej wokół skateparku poprzez twórcze działania, które poprowadzą wybitni polscy artyści.
Projekt PUŁAWY 2.0 ma również bardzo ważny aspekt profilaktyczny, dzięki temu, że ma szansę stać się zadaniem mocno wspierającym i aktywizującym dzieci i młodzież. Puławska młodzież będzie miała okazje poznać swoich idoli i ludzi kultury, którzy odnieśli sukces w swoich dziedzinach.
Projekt ma również na celu wynajdywanie zdolnych młodych twórców wśród mieszkańców Puław. Kolejnym ważnym aspektem projektu będzie sprowadzenie do Puław współczesnych artystów oraz twórców związanym z różnymi środowiskami artystycznymi i instytucjami kulturalnymi. Udział w projekcie wezmą również studenci i naukowcy związani z takimi uczelniami jak Uniwersytet Warszawski, UMCS, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu czy Warszawska Szkoła Filmowa.